Lid Worden

Aanmelden van nieuwe leden en belangstellenden is alleen mogelijk via het secretariaat. Iedereen die mee wenst te doen aan wedstrijden van de Highland Games Federatie Nederland & België dient zich vooraf in te laten schrijven in het register van de Federatie. Men ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging, als aan alle voorwaarden, die in het formulier vermeld staan is voldaan. De ontvangstbevestiging is het bewijs, dat de betrokkene zich voor voorwedstrijden kan laten inschrijven. Het formulier kan alleen per email worden ingevuld.

Alle leden krijgen via hun email adres alle relevante wedstrijdgegevens en informatie over centrale trainingen. Voor alle wedstrijden wordt verder geen inschrijfgeld gevraagd. Voor deelname aan de wedstrijden is een bepaald niveau vereist. De top 16 of 20, afhankelijk van de ruimte per wedstrijd, in de rankings krijgen voorrang voor deelname. Hiertoe zullen voor nieuwe atleten kwalificatiewedstrijden worden gehouden, waarmee ze zich kunnen ”ranken”. Ook proberen we aparte wedstrijden voor alleen B-klasse te organiseren, waardoor er meer lager gerankte atleten een kans krijgen zich te bewijzen.

Deelnemers komen te allen tijde uit in het traditionele Highland Games tenue, de kilt met toebehoren. De deelnemers zijn altijd ordentelijk gekleed.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt €20,=. Na ontvangst van je inschrijvingsformulier zullen je alle benodigde gegevens voor betaling worden