Lid Worden

Aanmelden van nieuwe leden en belangstellenden is alleen mogelijk via het secretariaat. Iedereen die mee wenst te doen aan wedstrijden van de Highland Games Federatie Nederland & België dient zich vooraf in te laten schrijven in het register van de Federatie. Hij/zij vult een aantal vragen in en stuurt deze aan het secretariaat. Men ontvangt een ontvangstbevestiging, als aan alle voorwaarden, die in het formulier vermeld staan is voldaan. De ontvangstbevestiging is het bewijs, dat de betrokkene zich voor voorwedstrijden kan laten inschrijven. Het formulier kan alleen per email worden ingevuld.

Alle leden krijgen via hun email adres alle relevante wedstrijdgegevens en informatie over centrale trainingen. Voor alle wedstrijden wordt verder geen inschrijfgeld gevraagd. Deelname aan alle wedstrijden is vrij, tenzij anders als bijvoorbeeld in aparte categorieën wordt gewerkt. Uitzondering is ook de finale van het NK, daar zijn speciale regels voor deelname. Men moet zich daarvoor geplaatst hebben (zie reglement)

Deelnemers komen ten allen tijde uit in het traditionele Highland Games tenue, de kilt met toebehoren. De deelnemers zijn altijd ordentelijk gekleed.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt €20,=. Na ontvangst van je inschrijvingsformulier zullen je alle benodigde gegevens voor betaling worden toegezonden.

Het rekeningnummer van de Federatie is:
IBAN NL58INGB 000 53 59 681
BIC INGBNL2A
t.n.v. W. Stam te Hoofddorp

Inschrijvingen sturen naar wulbert@highlandgamesfederatie.org met daarin de volgende gegevens:

Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Email:

Bij deze inschrijving verklaart de atleet, dat hij/zij de regels van de Federatie zal respecteren. Het inschrijfgeld zal worden overgemaakt op de rekening van de Federatie na ontvangst van de betalingsgegevens.

Datum en Handtekening